Tendon İltihabı Nedenleri

Tendon İltihabı Nedenleri

Tendinit (tendon iltihabı) nedenleri ve tedavisi 

Tendinit, kemiği ekleme bağlayan tendonun iltihaplanması, enflamasyonu, yangı denilen bir çeşit mikrobik olmayan iltihaplanmasıdır. Tendinitin en çok rastlanan nedeni, tekrarlayan küçük hareketlerin bir alanda meydana getirdiği etki ya da aniden ortaya çıkan ciddi yaralanmalardır. Tendinite neden olan aktiviteler, bahçe işleri, tarama, marangozluk, kürekle çalışma, boyacılık, sürtme ve ovalama yapılan işler, tenis, golf, kayak ve atlama gibi aktiviteler sırasında tendinit gelişebilir. Ayrıca evde ya da iş yerinde yanlış duruş, egzersizden önce yanlış gerinme veya pozisyon alma ve bazı sportif aktiviteler tendinit oluşma riskini arttırır.

Bunların dışında tendinit nedenleri, bir kemik veya eklemin, yumuşak dokusunda baskı yapacak şekilde yanlış konumlanması (Bacaklardaki boy farkı veya eklem iltihaplanmasında olduğu gibi), romatizma iltihaplanması, gut hastalığı, prostat iltihabı, sporcularda yanlış ayakkabı giymek ve aşırı antreman yapmak, spor önesi ısınmadan spora başlamak, troid hastalığı ve ilaçlara karşı normal dışı tepki gibi durumların neden olduğu stres kimi zaman tendinite sebep olabilir.

Tendinit kadınlarda, gençlerde de görülebildiği gibi genellikle 40 yaş üzeri erkeklerde daha fazla görülür. Tendonlar yaşlandıkça stresi daha zor tolere ederler ve yırtılmarı da daha kolay olur.

Tendinit vücudun hangi bölgelerinde oluşur ?

Tendinit vücudun her bölgesinde, kemikleri kaslara bağlayan tendonların bulunduğu kısımlarda oluşabilir. Tendinit'in en sık görüldüğü bölgeler, başparmak dipleri, dirsekler, omuzlar, kalça, dizler, aşil tendonlar gibi bölgelerde tendinit görülebilir.

Tendinit belirtileri

Tendinit belirtileri, tendonun bulunduğu alanda ve onu çevreleyen bölgede ağrı, ağrı yavaş yavaş artma gösterebileceği gibi, kalsiyum birikmesi söz konusu ise aniden şiddetli bir şekilde başlayabilir. Tendinitin bulunduğu bölgede hareket kısıtlılığı, hassasiyet ve tendonda kalınlaşma ve şişlik egzersiz sonrası geçmeyen ağrı gelişebilir. Tendinit genellikle eklem romatizması rahatsızlığı ile karışabilir.

Tendinit teşhisi

Tendinitin tanısı, hastanın günlük aktivitelerinde zorlanması nedeni ile gelişen ağrısı ve geçirdiği travma öyküsü muayeneyi yapan ortopedi uzmanı tarafından ayrıntılı şekilde dinlenir ve genellikle bu şekilde tanı konulur. Fakat, fizik muayene ile tanısı konulamayan tendinit probleminde görüntüleme yöntemleri kullanılır. Ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri istenir.

Tendinit tedavisi

Tendinitlerde tedavi erken tanı konulmaya bağlıdır. Tendinit tanısı erken konulmuş ise mutlaka o tendonun istirahate alınması veya fizik tedavi gerekebilir. Erken zamanda istirahate alınan tendonlar kısa bir sürede iyileşebilir. Fakat, tendinit problemi ihmal edilir ise tedavi daha zor olur. Tendinit tedavisinin başarısı doğal olarak erken teşhis ve erken tedaviye dayanır. Eğer tendinit kronikleşmiş ise cerrahi tedaviye gerek duyulur. Tendinit cerrahisi günümüzde açılmadan artroskopik olarak yapılmaktadır. Cerrahi tedavide iltihaplanmış kısımlar traşlanarak temizlenir. Cerrahi sonrası hasta istirahate alınır ve geçici olarak atel veya alçı uygulanır.
back to top