Ayak düşüklüğü nedenleri ve tedavisi

Düşük Ayak

Ayak düşüklüğü nedenleri ve tedavisi

Düşük ayak, ayağı bilekten yukarıya doğru kaldırmanın zorlaşması veya tamamen kaybolmasıdır. Düşük ayak problemi olan kişi, yürürken ayak parmaklarını yerden kaldıramadığı için parmaklarını yerde sürüyerek yürüyebilir. Düşük ayak problemi, hastanın yürümesini yavaşlatır, bozar ya da engeller ve düşme sebebi olabilir. Ayağın kaldırılması gereken durumlarda merdiven çıkma, yokuş çıkma ve yumuşak yüzeylerde yürüme gibi aktiviteler zorlanarak yapılır. Bütün bu engeller, kişinin hareket açıklığını, günlük yaşamanı ve yaşam kalitesini bozar.

Ayak düşüklüğü, paroneal sinir zedelenmesine veya paroneal sinere giden iletinin kesilmesine bağlı olarak meydana gelir. Paroneal sinir, dizin dış yan alt kısmından bacağın dış yanı boyunca ayak bileğine kadar giden sinirdir ve yürüme yeteneğinde ayağın uygun zamanda doğru yönde kaldırılmasından sorumlu olan kasların kontrolünü sağlar. Bu kontrol görevinin yeterli şekilde sağlanamadığı durumlarda, genellikle parmaklar yerde sürüklenir ve ayak bieği dışa doğru, içe doğru hareket ettirilemez ve ayak yerden kaldırılamaz. Bu durum düşük ayak olarak tanımlanır.

Düşük ayak problemine neden olan faktörler, beyin kanaması, inme, beyin tümörleri, damar tıkanıklıkları, multipl skleroz (MS), beyin ve omurilik bölgesinin hastalıkları, serabral palsi (CP) Çocuklarda doğum öncesi, doğum sonrası ve daha sonra gelişen beyin hasarı ve buna bağlı oluşan hareket bozuklukları ile karakterize hastalık, Kazalara, düşmelere, tümörlere bağlı omurga yaralanmaları, bel fıtığı, bel bölgesi yer kaplayan lezyonlar, operasyonlar ve epidural enjeksiyonlar, yanlış yapılan iğneler, sinire bağlı kurşun yaralanmaları, tamamen veya kısmen sinir kesilmesi, nöropati, diyabet, ailevi geçişli hastalıklar, ilaçlara veya diğer faktörler ile meydana çıkan zehirlenmeler, kompartman sendromu, guillian barre sendromu ve kauda ekina sendromu gibi faktörler ayak düşüklüğüne sebep olabilir.

Düşük ayak belirtileri ve tanısı  

Düşük ayak teşhisinde fizik muayenede, topuk vuruşu olmaz, ön ayakla yere basma, topuk vuruşu sonrası ayağın yere kontrolsüz olarak çarpması, tam basmada mediolateral denge olmaz, ayak yerden kesilemez, parmaklar yere sürtünür, ayağın yere takılması, kompansatauar kalça fleksiyonu, karşı tarafta parmak ucuna basma, yürümede bozukluk, duyusal değişiklik, ayakta şekil bozukluğu, bacak kısalığı, diz kalça sorunları ve cilt sorunları gibi belirtiler görülür.

Düşük ayak tedavisi

Düşük ayak tedavisinde öncelikle bu duruma neden olan patolojinin teşhisi konulup çıkan sonuca göre tedavi planlanır. Düşük ayak tedavisinde en yaygın kullanılan yöntem ortezler, afolar diye adlandırılan özel ayak koruyucular kullanılır.

Ayrıca, fonksiyonel elektrik stimülasyonu cihazları, sadece birinci motor nöron hastalıklarına bağlı düşük ayak probleminde fayda sağlar ve uygun hastalarda kullanıldığında doğal yürümeyi gerçekleştirir. Eklem açıklığını sağlamak ve sürdürmek, destek sağlamak, kas gücünü arttırmak ve motor gelişimini normale döndürmek için fizik tedavi rehabilitasyon tedavisi gereklidir. Düşük ayak probleminde, bu duruma neden olan hastalıkların varlığı tespit edilir ve tedavisi buna yönelik yapılır.
back to top