Düz Taban nedenleri ve tedavisi

Düz Tabanlılık 

Düz tabanlık nedenleri ve tedavisi 

Düz tabanlık (pes planus), ayağın normal kavisinin kaybedilerek yere olan temasının iç bölgede artması olarak tanımlanır. Düz taban olmanın iki tür sebebi vardır. Birincisi doğuştan gelen esnek düz tabanlık, bu hastanın yük almayan ayağının aslında iç kavisinin olduğu ancak, yük altında iken vücut ağırlığı altında tamamen ayağın yere temas etmesi ile sonuçlanır. Düz tabanlığın bu tipinin tedavisi çok gerekli olmayan, toplumun yaklaşık %10 ile 15'inde görülebilen bir problemdir.

Fakat, bu tip düz tabanlık sorununda esnek düz tabanlığı olmasına rağmen, ayak tabanında ve ayağın iç tarafında ağrısı olan hastaların mutlaka bir tabanlık desteği ile tedavi edilmesi gereklidir. Esnek düz tabanlık genellikle 4-5 yaşları arasında kendini belli eder. Çocukluk yaşlarında görülen düz tabanlık ailesel anneden, babadan veya birinci derece akrabalardan geçişli'de olabilir.

Düz tabanlığın diğer tipi olan sert düz tabanlık (rijit pes planus), bunun nedeni ayak bileği içerisindeki kemiklerin normalin dışında birbirleri ile eklem yapmasıdır ve bunun tedavisi cerrahidir. Bir takım sendromlara bağlı olarak ta düz tabanlık gelişebilir.

Düz tabanlık ileriki yaşlarda da oluşabilir ve bunun nedeni tibial posterior tendon denilen ayağın iç kısmını destekleyen çok güçlü bir tendon vardır. Eğer bu tendon romatoid artrit ya da bir sistemik hastalık sonrası, tendonun zayıflaması veya kopması sonrası ayağın içerden desteği kaybolur ve yaşın ilerlemesi ve kilonun artması nedeni ile ayak içe doğru zaman içerisinde düz taban olur. Bu durumda altta yatan hastalığın tedavi edilmesi, kontrol altına alınması veya cerrahi olarak tendonun düzeltilmesi gerekir.

Düz tabanlık belirtileri

Düz tabanlık, çocukluk döneminde çabuk yorulma, ayak iç kısmında ağrı ya da ayağın iç kısmından arkaya doğru uzanan ağrı gibi şikayetler meydana gelir. Erişkin dönemde düz tabanlık problemi olan hastalarda ayak iç kısmında ağrı, ayak bileğinin iç kısmından geçerek arkaya doğru, bacağa doğru uznan ağrı, parmak ucuna basmada zorlanma gibi belirtiler görülür.

Düz tabanlık teşhisi

Genellikle anne babalar çocuklarının düz taban olduğunu direkt ayaklarına ve ayağın iç kısmına bakarak anlayabilirler. Toplumda çok yaygın olarak ön görmüş, düz tabanlığın teşhis yöntemlerinden biride banyodan çıkıldığında ayak ıslak iken kuru zeminde bıraktığı ize bakılarak tespit edilir. Ortopedi muayenesinde düz tabanlığın teşhisini koyarken, doktor hastanın yürümesine, parmak ucuna bastığı zaman ayağın iç kısmında bir kavisin oluşup oluşmadığına, topuk üzerine basabilme yeteneğine ve ayak bileği ve ayak hareketlerini tespit eder ve bu şekilde düz tabanlığın teşhisini koyar.

Bunların dışında hastaların her iki ayak yere basarak ayak filminin çekilmesi ve bu ayak filminde ayak bileğini oluşturan talus kemiği ile birinci tarak kemiğinin aynı düzlemde olması gerekir ve eğer bu düzlem röntgen filminde kırılmış veya içe doğru ters yönde açılanma şeklinde görülür ise düz tabanlığın varlığı söz konusudur.

Düz tabanlık tedavisi

Çocukluk veya adolesan (gençlik) döneminde tespit edilen düz tabanlık sorununda öncelikle iyi bir tanım yapmak gerekir. hastanın düz tabanlığı sert düz tabanlık'mı, yoksa esnek düz tabanlık'mı bunun tespiti yapılır. Esnek düz taban olan çocuklarda ilk 4-5 sene ağrısı yok ise takip edilir. Ağrısı olan çocuklarda ise özel tabanlık tedavisi verilir. Özel tabanlık ayağın düz tabanlık problemini gidermediği gibi, şikayetlerin azalmasında fayda sağlar. Kullanılan tabanlık hastaya özel dir. Düz tabanlığa bağlı cerrahi tedavi sadece kemik bozuklukları olduğunda gündeme gelir.

Çocukluk döneminde tedavi edilmeyen ve kemik problemine bağlı yada esnek düz tabanlığa bağlı olarak gelişen düz tabanlık, erişkin dönemde hastada ciddi ayak ağrıları ve bacak ağrıları oluşturur ise bu durumda öncelikle kemik incelemesi yapılır. Yapılan kemik incelemesi sonrası elde edilen bulgular sonucu düzeltilmesi gereken bir kemik sorunu var ise buna yönelik cerrahi düzeltme uygulanır.
back to top